ایمیل محافظت شده] + 44 20 8123 2220 (UK) + 1 732 587 5005 (ایالات متحده) تماس با ما | پرسش و پاسخ |

تماس با ما

مخاطبین اصلی و دفاتر

مرکز پشتیبانی مشتری
تلفن (UK): + 44 208 123 2220
تلفن (ایالات متحده آمریکا): + 1 732 587 5005
تلفن (RUS): + 7 495 969 2718
فکس: + 44 207 900 3970

دفتر ثبت شده
TD The Publishers Market Ltd.
Chrysanthou Mylona 1 ، 3030 ،
لیماسول، قبرس

سفارش خود را قرار دهید
ایمیل محافظت شده]

سوالات عمومی به ما ایمیل کنید
ایمیل محافظت شده]

ناشران و شرکت های وابسته

تلفن: + 44 208 144 6009
فکس: + 44 207 900 3970
ایمیل محافظت شده]